On-demand toegang tot
ervaring, kunde en capaciteit

Op zoek naar een adviseur of technisch projectleider?

Onze adviseurs zijn technisch specialisten die veel ervaring hebben met projectuitvoering en ICT strategie / beleid. Het is niet ongebruikelijk dat hun bijdrage als een verademing wordt ervaren...

Heeft u al uitgerekend wat cloud diensten u kunnen besparen? En?

Zeker niet alle cloud diensten zijn financieel voordeliger, dit kan bijvoorbeeld erg afhankelijk zijn van het aantal medewerkers. Nog los van de afhankelijkheden...

Advisering

Soms mist u de interne capaciteit of kennis om een ICT project tot uitvoering te brengen of om de juiste ICT strategie te bepalen. Ook in dit geval kunt u op ons rekenen.

Denk aan het opstellen van require­ments, offerte aanvragen/-beoordeling, lever­an­cier­selectie, marktbeschouwing, budget­onderbouwing, ICT strategie of een second opinion. Maar ook het analyseren en uitwerken van interne processen en beleid op gebied van beveiliging, ondersteuning, beschikbaar­heids­behoeften, applicatielandschap en capaciteit.

Onze ICT adviseurs genieten vele jaren praktijkervaring op een brede set ICT pijlers. Zij weten ook hoe het bij anderen werkt en kennen het verschil tussen de theorie en praktijk.

Offertetrajecten

Onze adviseurs zijn in staat om aanbiedingen financieel én technisch inhoudelijk te beoordelen en te vergelijken. Geen appels en peren meer en eindelijk zicht op wat u daadwerkelijk aangeboden krijgt, uitgewerkt in een integraal en bondig advies.

Cloud dilemma's

Er zijn op alle niveau’s (applicatie, os, infra) een grote diversiteit aan cloud diensten ontstaan (én verdwenen / overgenomen). Deze diensten zijn verkrijgbaar van dienstverleners met zeer uiteen­lopende core business (en dus belangen).

Waar leidt de weg eigenlijk naar, die u in slaat bij het afnemen van deze diensten? Stemmen de ontstane afhankelijkheden en verplichtingen wel overeen met de behoeften? En voor hoe lang?

Onze (technische) expertise verschaft ons de mogelijkheid om voor u verschillende scenario’s door te rekenen en de eigenschappen te contrasteren en kwantificeren in de context van uw organisatie.

Migratietrajecten

Een migratie naar een ander systeem zorgt tijdelijk voor extra druk op uw organisatie, niet alleen op uw automatiseringsafdeling. Vaak ontbreekt ook de noodzakelijke ervaring in het nieuwe systeem.

Onze adviseurs kunnen hierbij uitkomst bieden. Zo ondersteunen zij op basis van hun ervaring bij het ontwikkelen van een gepast draaiboek, voorzien van bijvoorbeeld een proefmigratie, uitwijkplan en segmentering. Verder begeleiden zij de transitie inhoudelijk, zodat een efficiënte en succesvolle migratie verzekerd wordt.

Connections has supported us in-depth on a myriad of fields, enabling us to address the challenges of the increasing needs of our growing business.

 

Shaun Okeefe,
Global Infrastructure Manager, SSCS Global »

IP Telefonie

Er is geen ICT domein met zo veel tegenstrijdig­heden als telefonie.

De operator markt is sterk aan het kan­telen, proprietary oplossingen worden snel vervangen door SIP gestandaardi­seerde oplossingen en monolithische 5 jarige contracten worden vervangen door flexibele, per maand wijzigbare deel­diensten.

Klassieke integrators (telefooncentrale leveranciers) worden gedwongen een keuze te maken hoe zij hun organisatie aanpassen op deze technische ont­wikkelingen. Dat is niet makkelijk.

Onze adviseurs verschaffen de brood­nodige kennis om de beloofde besparingen, het rendement en de functionaliteit ook daadwerkelijk te behalen, zonder verrassingen.

Graag eens een persoonlijk onderhoud over advisering?

Bel ons op 088 9800 800, of stuur een berichtje »

Partner logo's